Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 29 oktober 2008

The american nightmare

Jag har tidigare berört den amerikanska drömmen men efter det att media, i dessa presidentvalstider, valt att komplettera bilden av USA med fakta som vanligvis inte ses som intressanta att förmedla så finns det skäl att revidera drömmen och i stället konstatera att USA idag snarare handlar om en mardröm.Bilden av Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger ter sig inte så framgångsbetonad som tidigare eftersom Kalifornien efter 5 år med The Terminator vid rodret närmast kan likställas med ett konkursbo.Med flera fakta på bordet så förvånas jag inte över att dagens finanskaos började med en bolånekris i USA. Det som mera förvånar är den totala oviljan till nödvändiga investeringar i t ex transportsektorn vilket lett till ett antal allvarliga olyckor av vilka vi torde få se flera. Bushadministrationen präglas i mina ögon allt mera av genuin dumhet och total brist på empatisk förmåga. Krigsivraren Bush försöker på allt sätt ge en machobild av sig själv med sin cowboyhärmande gångstil. Därför tycker jag att han i avskedsgåva kan få ett par cowboyboots, en cowboyhatt, en oladdad colt 45 i hölstret och en trött häst att ta sig fram på. Placera sedan ut detta trötta radarpar i förslagsvis Mojaveöknen så får Bush känna på hur det är att kämpa för sin överlevnad. Ter sig tillvaron där alltför stillsam så kan han alternera med att vara ridande polis och bevaka gränsen mot Mexico.