Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 10 augusti 2010

"Sommar" med Lena Olving

Jag har nyss lyssnat till "Näringslivets mäktigaste kvinna" Lena Olving som värd för dagens "Sommar". Av en slump kom jag in i sändning och lyssnade till andra halvan av programmet. Det var så intressant så att jag genast därefter gick in på nätet och lyssnade på första halvan. Tack för internet!

Jag hoppas att många, både män och kvinnor lyssnade för hon hade mycket klokt att säga. Om manligt, kvinnligt, manliga koder, kvinnliga koder, jämställdhet och varför det arbetet går så trögt.Om ledarskap och relationer till medarbetare. Intressant !

Om flera chefer i betydande positioner skulle tänka och verka som hon gör, ja då skulle mycket se annorlunda ut och många av de målsättningar politiker och andra svänger sig med och säger sig vilja uppnå skulle redan vara uppnådda.

Det tror i alla fall jag.

PS Jag stördes av ett avbrott i programmet: När hon av sin vd blivit erbjuden en chefstjänst i Asien för att få internationell erfarenhet så sade han något klokt som hon sedan burit med sig. Detta kloka kom aldrig fram till mig. Vad berodde detta på. Nåt med min dator eller? Vet du vad vd:n sade så skriv gärna det i en kommentar till mig.

Brottslighet i välfärdssamhällets spår

Jag har i åtskilliga inlägg kritiserat Försäkringskassan och deras arbetssätt.

För att nyansera bilden ska också framhållas att dom har en svår situation, att följa regler och lagstiftning som är, i många fall, direkt människofientlig.

Dessutom nödgas Försäkringskassan nu hantera organiserad brottslighet, något dom inte har kompetens för och heller aldrig varit avsedda att hantera.

Som alltid så är det enskilda individer som genom girighet och ansvarslöshet saboterar de positiva system som samhället byggt upp. Individer som dessa kommer antagligen alltid att finnas vilket förstås ställer helt nya krav på de bidrags- och försäkringssystem som samhället bygger upp för de medborgare som verkligen är i behov av stöd och hjälp i olika skeden av livet.

Nu måste man redan från början bygga in en kontroll- och säkerhetsfunktion för att så långt möjligt säkra ett riktigt användande av försäkringssystemen.

Varför ska vi människor ofta förstöra det goda avsikter som ändå finns?

Denna illvilja som synes finnas bland oss, den kan heller inte regleras eller lagstiftas bort. Hör du det Jan Björklund? Ja, uppmaningen kanske inte ska riktas bara till Jan Björklund. Det finns ju faktiskt flera förbudsivrare i sällskapet.

Vakna Beatrice Ask !

Många utsätts för både skadlig och kränkande behandling av människor i sin omgivning. Det skrivs spaltmeter om utsatta djur, grisar och nu senast minkar. Inget fel i detta förstås men jag skulle vilja se en satsning från polisen och en tydligare markering från våra politiker när det gäller att öka stöd och skydd för de kvinnor som förföljs av män.
Med en kvinnlig justitieminister så borde detta vara en fråga högt på dagordningen, men icke.

Jag ser det som absurt att dessa förföljande mäns integritet synes väga tyngre än de utsatta kvinnornas säkerhet.

Detta borde väl vara en fråga för något av de etablerade partierna att ta sig an nu i valrörelsen.
Skärpning!