Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 2 september 2013

JGPF

Norrlands guld. Gammpojken föredrar ofta 
namnen på burk.

Junsele GammPojksFörening står rubriken för. Jag läser en artikel i Tidningen Ångermanland om denna sällsamma företeelse där upp i mina barndomstrakter. Som om avfolkningen av Norrland inte har gått långt nog.
Försök till definition av ordet Gammpojk: "En man som trots sin ålder behållit sitt oberoende och framlever  sina dagar som ogift och barnlös. Han bor allmänt kvar i fäderneshemmet, ibland tillsammans med en bror som även han är gammpojk. Han färdas ofta  längs byvägen på moped eller möjligen i dieselbil med lastgaller på väg till konsumbutiken för att handla kokkaffe, ärtsoppa på burk och kanske en korvsnärt".


Då jag själv upplevt ett antal gammpojkar där uppe i norr så kan jag i allt väsentligt instämma i definitionen. Möjligen ska tilläggas att cykel oxå är frekvent som fortskaffningsmedel. Jag kommer särskilt ihåg en brödratrio i mina föräldrars hemby där en av bröderna skötte hushållet medan de två andra delade upp grannbyarna sig sinsemellan när de cyklade runt på frekventa hembesök där de förväntade sig kaffe med dopp vid varje stopp. De hade sällan något samtalsämne med sig men hade heller inga problem med att låta ett besök på några timmar fortgå under total tystnad. Att ett hembesök någon gång skulle vara olämpligt för de som besöktes föll aldrig dessa bröder in. Då deras krav stannade vid kaffe med dopp och de för övrigt var harmlösa så öppnades ändå dörren välkomnande så snart de knackade på. På den tiden var de en färgklick i samhället.
Jag trodde dock inte att gammpojkarna skulle få sin renässans 2013.

Är de här förebilder månne?