Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 1 februari 2011

På lagstiftare ska ställas högre krav

Våra folkvalda politiker är som riksdagsledamöter bl. a. med och stiftar lagar. Ska man göra detta måste man också vara lite framsynt och även kunna se det som inte är uppenbart. Sådan framsynthet borde t ex hindra en dömd pedofil från att få tillstånd att starta friskolor tycker jag.

Nu när detta ändå har skett säger politikerna med Jan Björklund i spetsen:
– Det är ju fel. Redan när lagstiftningen konstruerades borde man ha tänkt på detta. Men det ingick väl inte i föreställningsvärlden då att det här kunde hända.

- "Aj då, det tänkte jag inte på" duger inte att säga som lagstiftare. Där krävs mera.

Jag tillhör inte dom som tycker att den som dömts för brott ska pekas ut och få en stämpel i pannan för tid och evighet, men om nu samhället kräver särskilt tillstånd för att få starta och driva verksamheter som t ex en friskola, ja då bör en kontroll i brottsregistret ingå som ett självklart inslag i tillståndsprocessen. Detta allra helst när det gäller verksamheter för barn som samhället har en särskild skyldighet att skydda i alla lägen.