Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 25 oktober 2009

Kriminalvårdens eviga rundgång

Så var det då dags igen. Fängelser och häkten läggs ner och pågående planer på nybyggnation avbryts.

Aldrig synes Kriminalvården komma i takt med sina planer att definitivt få avrusta 1800-talsbeståndet av fängelser och även otidsenliga häkten och samtidigt få ersätta dessa ålderstigna lokaler med nya ändamålsenliga. Ett avgörande skäl till att tilldelade pengar inte räcker för att realisera det nödvändiga moderna lokalbeståndet är förstås att de gigantiska säkerhetssatsningarna efter katastrofåret 2004 också innebär gigantiska kostnader.

Den förra regeringen med justitieminister Tomas Bodström som ivrig påskyndare bär därmed det tunga politiska ansvaret för att Kriminalvården ännu en gång tvingas stoppa nödvändiga nybyggnationer. Situationen hade dock kunnat vara än värre om Tomas Bodström fått gehör för sina ideer om ett helt nytt superfängelse.