Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 3 februari 2011

Dags att vakna nu Maud Olofsson

Försöka duger, men det är nog bäst att krypa till korset nu tänker Maud Olofsson och står plötsligt på elkonsumenternas sida.

Jag tycker upprktigt illa om politiker som bara vänder kappan efter vinden så som Maud Olofsson nu gjort i debatten om de höga elpriserna.