Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 5 november 2012

Det här med resurser och resultat

Polisen går inte i takt med utvecklingen.
Inte sällan hörs i samhällsdebatten krav på ökade resurser från myndigheter och verksamheter som inte längre klarar av sin uppgift.  Jag tillhör dock dom som inte osett köper dessa resurskrav. Att bara tillföra nya resurser kan i stället vara direkt kontraproduktivt. Ett praktexempel är den svenska Polisen  vars anslag ökat med  nästan en tredjedel sedan 2006 men som ändå visar upp sämre och sämre resultat.


1 av 25 lägenhetsinbrott klarades upp i Örebro län 2011.
Vad detta Polisens debacle beror på har jag inte svaret på. Däremot tycker jag att det är viktigt att visa att ökade resurser inte per automatik leder till bättre resultat. Det är en kunskap som flera bör tillägna sig så att vi vidgar blicken när det börjar gå grus i maskineriet.