Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 10 september 2010

Rut-avdraget, ett klipp för alla parter

Påståendet i rubriken är kanske förvånande, men ändå sant enligt Konjunkturinstitutet. Detta, tydligen för alla, överraskande budskap gör att Rut-motståndaren Tomas Östros nu vill snabbutreda Rut.

Det här ser jag som ytterligare ett exempel på att politikers tvärsäkra påståenden alltid skall bemötas med skepsis. Inte sällan uttalar man sig som det passar partiet och vad man tidigare sagt, utan att ha speciellt mycket på fötterna. Ju mera svårkontrollerat påståendet är för mig som lekman, desto mera skeptisk ska jag vara.
Politiker talar både sanning, ljuger och BLÅljuger. Så de så.

Ohly svingar vilt

Lars Ohly tar som vanligt till brösttoner i sin iver att odugligförklara alla privata intressen inom vård och välfärd. I en artikel i dagens SvD talar han om välfärdens fiender. Ett exempel på en sådan fiende kan vara ett privat bolag som driver en vårdcentral.
Ebnligt Ohlys sätt att se på saken så skulle en sådan fiende vara Capio AB som bl. a. driver Lekebergs vårdcentral på uppdrag av Örebro läns landsting.
Jag har sedan min stroke 2001 tidvis varit storkonsument av sjukvård och har erfarenheter av ett antal sjukvårdsinrättningar. Jag kan i detta sammanhang göra jämförelser. Jag kan t ex jämföra Karla vårdcentral i Örebro i landstingsregi och Lekebergs vårdcentral i privat regi. Denna jämförelse utfaller tveklöst till Lekebergs vårdcentrals fördel.

När jag fram till 2008 bodde i Örebro så var jag hänvisad till Karla vårdcentral och åtskilliga var de gånger jag var missnöjd och upprörd efter besök hos dem.
- aldrig möttes jag av ett glatt Hej och ett leende, nej här var stämningen alltid gravlik. Tillvaron där präglades av en dyster, snarast mumifierad stämning. Jag kände mig därför också alltid illa till mods inför och vid mina besök där.

- bemötandet var lika dåligt oavsett det var vid besök eller via telefon eller mail.

- alltid var väntetiderna långa trots att personal oupphörligt och till synes planlöst strömmade fram och tillbaka genom lokalerna, alltid nollställda och aldrig med blicken mot en besökande patient. Ställde jag en fråga så fick jag ett snäsande och avvisande svar.

- Jag kände mig alltid ovälkommen, som något som "katten hade släpat in".

- jag skrev ett flertal brev till vårdcentralens verksamhetschef med klagomål och mina iakttagelser. Jag fick aldrig ett svar och då var jag klok nog att inte lägga energi på detta utan bestämde mig för att stå ut med denna "behandling".

- den kvinnliga läkare som jag oftast hade vid mina besök var tack och lov en vettig person. Även hon var dock påverkad av stämningen och var avslappnad endast i undersökningsrummet.

- jag gav Karla vårdcentral namnet "Dödens väntrum".

Efter att 2008 flyttat till Lekebergs kommun så är förhållandena helt motsatta.

- vid besök på Lekebergs vårdcentral bemöts jag alltid med ett välkomnande Hej! och ett glatt leende.

- väntetiderna är alltid föredömligt korta.

- ställer jag en fråga till en personal så får jag alltid ett svar.

- som patient så upplever jag mig viktig och väl omhändertagen.

- servicen / bemötandet är utmärkt vare sig det är personligt besök, via telefon eller mail.

Om ägaren till en privat driven vårdcentral gör en "vinst" av ursprungliga skattemedel samtidigt som man bedriver en förstklassig verksamhet, bättre än den landstingsdrivna, så har jag inget problem med detta. Det gör ju inte saken bättre att skattemedel renodlat går till driften av en dåligt skött verksamhet. Det om något är väl att kasta pengarna i sjön.

Vore förhållandena de motsatta till min jämförelsebeskrivning, ja då skulle även jag kunna bli upprörd, om än inte lika rabiat som Lars Ohly.

Detta inlägg skrivet för att påvisa att man inte kan vara så kategorisk som Lars Ohly.Tillvaron är inte antingen svart eller vit.

Lars Ohly, en tänkbar minister? Nej, tack !