Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 2 mars 2009

Girighetens fula nuna kan stavas Volvo

Volvokoncernens ersättningskommitté vill höja taket för koncernledningens rörliga lön och för det aktieprogram de också har. Kommittén föreslår att bolagsstämman den 1april beslutar om en takhöjning för cirka 250 Volvochefer från 50 till 60 procent av den fasta lönen i år.
Kritiken om girighet och dålig tajming har inte låtit vänta på sig – med tanke på Volvos svåra ekonomiska kris, och med tanke på att koncernen bara i Sverige, där Volvo haft runt 30 000 anställda, ska minska antalet anställda med 7 700.
Visst är det märkligt att somliga inget förstår. Samtidigt blir det lättare att förstå den ekonomiska krisen. Vad tänker dessa figurer med ? Tänker, vad är det ?
Ersättningskommitté. Behövs en sådan och vilka ingår ?
Detta idiotiska handlande från biljätten samtidigt som de bett staten om lån och tusentals anställda ska sparkas. Puh !