Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 28 oktober 2009

okunskap och dumhet är ingen lyckad kombination

En rektor i Skåne har hamnat i välförtjänt blåsväder.

I en lokal gratistidning i Staffanstorp kåserar han över olika funktionsnedsättningar.

Enligt rektorn är bland annat dyslexi, anorexi och ADHD påhittade funktionshinder.

Att påstå att rektorn kåserar är att tillskriva denne missnöjesyttrare alltför mycket. Raljerar är det rätta ordet.
Läser du hans s. k. kåseri i gratistidningen Spegeln så kan konstateras att han är missnöjd med det mesta här i tillvaron. Därtill förstås direkt olämplig som skolledare när han torgför dylikt trams.

Vad är det för epidemi som frodas i Skåne ?