Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 1 juni 2009

Juni - nu börjar sommaren vilket betyder....

Sommar är inom tempererat klimat en årstid som meteorologiskt definieras som månaderna juni, juli och augusti på norra halvklotet och december, januari och februari på södra halvklotet.
Norra halvklotets sommar infaller samtidigt med den södra halvklotets vinter och vice versa.
I Sverige definierar SMHI sommaren som den tid när dygnsmedeltemperaturen stadigvarande är över 10 °Celsius.
För många förknippas sommar med ledighet från jobb och skola i form av semester respektive sommarlov. Sommaren förknippas ofta även med semesterresor, sol och bad.

Sommaren 2009 blir för vår del den första på Getingstorp då vi med uppmärksamhet kan följa allt växande och alla växlingar. Dessutom får vi nu se vår nya trädgård ta form.
Alla ytor som tidigare var belagda med olika typer av plattor och marksten är nu belagda med gårdsgrus vilket skapar enhetlighet och harmoni.
Den nya grusgården vid gäststugan med platsmurad grill, uteplats och odlingsbänkar börjar ta slutgiltig form. Snart står där också ett nybyggt växthus. En plats skapad för växande och samvaro.
Poolområdet har renats upp och sluttningarna runt poolen är nu stenbelagda och ett antal intressanta grässorter har planterats. Tidigare plats för poolhuset blir ny, utökad gräsmatta. I direkt anslutning till poolen blir detta ett område perfekt för rekreation och lekar.
En bågformad rosenrabatt är anlagd efter grusgången upp mot huset, mellan de två gårdslykstolparna. Där ska en trädgårdsbänk placeras och bli en plats för vila, eftertanke och samtal. En vacker vitmålad grind väntar också på att komma på plats där grusgången upp mot huset börjar. Grinden är i stället för en skylt med texten VÄLKOMMEN.

Som du förstår, en händelserik och spännande sommar fylld av utveckling och nyskapande.