Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 8 november 2012

Respekt förtjänas

Vad ska/får Polisens datorer användas till?


En polisman i 50-årsåldern sexchattade med en 14-årig flicka på arbetstid. Trots detta får han behålla jobbet. 25% löneavdrag i 25 dagar bedöms som tillräcklig åtgärd. Jag förstår att det är formalia som hindrar ett avskedande. Då handlandet av åklagare inte bedömts som ett brott så föreligger heller inte möjlighet att avskeda.

 Även om jag förstår så är beslutet ändå obegripligt. Om regelverket är uppenbart fel så måste det väl ändå finnas en gnutta förnuft hos de personer i Polisens personalansvarsnämnd (PAN) som har att pröva ett dylikt ärende. Jag hoppas att det "mellan raderna/ i det finstilta" i detta ärende framkommer omständigheter som i någon mån kan vara förklarande. Den svenska Polisens anseende står inte särskilt högt i kurs för närvarande och ställningen stärks näppeligen av beslut som detta. Allmänhetens respekt för Polisen korrelerar förstås till anseendenivån.