Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 7 februari 2012

Byt karriär och arbeta tills du fyller 75


img

Jag skrev den 29 juli 2009  ett inlägg om hur länge vi ska/bör arbeta. Rubriken jag satte var "Hur länge orkar du leva utan att arbeta"? Varför jag noterar detta just idag beror förstås på Fredrik Reinfeldts utspel om att vi bör arbeta tills vi fyller 75 år. Om detta kan man förstås tycka både si och så. Reinfeldt menar att detta är nödvändigt för att vi ska kunna behålla vår levnadsstandard. Så är det förstås om levnadsstandard = pengar i plånboken.
Jag vill nog påstå att levnadsstandard inte bara är avhängig av hur mycket pengar du har tillgång till utan helt avgörande är hur du använder dina tillgångar. Levnadsstandard = livskvalitet är mera lockande för mig.


Att Reinfeldts utspel kommer just nu är väl för att ha ett viktigt framåtsyftande ämne att diskutera vid  denna veckas träff med ledarna för de nordiska och baltiska länderna samt Storbrittanien. Utspelet rimmar dock mindre bra med hur arbetsmarknaden idag ser ut. Ungdomsarbetslösheten ligger över 20 procent och torde inte på kort sikt minska med denna åtgärd. Det har väl oxå alltför ofta visat sig att äldre människor inte är så attraktiva på dagens arbetsmarknad. Inte minst de som utförsäkrats och tvingas till karriärbyten har svårigheter. Sedan tycker jag ändå att de som nått 65 års ålder och absolut vill fortsätta arbeta gärna kan få göra detta.


Jag förstår förstås att detta är en framtidsvision, om än dåligt tajmad, som någon gång måste upp till diskussion när medellivslängden ökar.  Nu tillhör väl inte jag den kategori, välutbildade,  kärnfriska och på arbetsmarknaden attraktiva som Reinfeldt ser framför sig så i så måtto är jag förstås fel ute.
Men, frågar du mig idag så vill jag gärna arbeta till 65 men absolut inte till 75. 


Om Reinfeldt själv vill jobba till 75 vet jag inte ,MEN om han fyllt 50 när han avgår som ststsminister ( möjligt om 4 år) har han  efter inkomstgarantin rätt till en pension på 68.000 kronor i månaden fram till sin 65-årsdag. De sista 10 åren till 75 kan han ju satsa på ett karriärbyte.  Karriärbyte till vad? Visst, arbetsmarknaden förändras men jag undrar just därför var de nya karriärvägarna förväntas finnas. Karriärvägar där du "kan starta" om vid 50. Tjänstesektorn säger Reinfeldt. En tjänstesektorn som innehåller vad?


Nej Reinfeldt, hjälp tonårstjejer med problem idag innan du  "erbjuder" åldringar i framtiden att jobba till 75. Bara ett exempel på  idag nödvändiga åtgärder.


Politiker anklags ofta för att vara kortsiktiga och bara se innevarande, möjligen nästa, mandatperiod så Reinfeldt ska väl oxå ha heder för att han försöker skåda in i framtiden men ideer dom denna borde  då saluföras vid ett framtidsseminarium så att medborgarna genast förstår att det gäller framtiden och inte den som "i morgon" fyller 65.