Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 8 augusti 2012

Busar vs bussar - vart är vi på väg?


Efter en händelse i förra veckan då ett gäng  vandalierade en stadsbuss i Örebro, okvädade och hotade den kvinnliga chauffören och förstås inte betalade för resan så är det nu en livlig debatt om hur Länstrafiken i Örebro ska lösa de allt vanligare problemen med "friåkning".
Kollektivtrafiken är ju en i hög grad skattefinansierad verksamhet som alla skattebetalare rimligen bör ta ett ansvar för. Att då tillämpa en "låt-gå-mentalitet" för de som struntar i att betala sin resa ter sig i mina ögon orimligt. Vilka signaler sänder då samhället ut?

Vilken blir nästa skattefinansierade verksamhet som folk struntar i att betala för? Tågresan med SJ?  Besöket på Vårdcentralen ?

Den här typen av beteendeavarter förekommer förstås runt om i landet. Mest frekvent i storstadsområden kan jag tro. Just därför bör det  tas ett nationellt grepp  för att få till stånd ett likartat åtgärdsmönster. Eller kanske är det bättre att låta varje trafikområde lösa problemet på sitt eget sätt så kanske någon kommer på en bra och effektiv lösning.Jag tror dock inte på ständigt utökad kontroll med flera kameror, väktare och i slutändan små insatsstyrkor på våra allmänna färdmedel.

Beteenden som dessa grundläggs i tidig ålder och därför återkommer jag till mitt mantra när det gäller att leda ungdomar rätt. "Tidiga insatser - långsiktigt tänkande". Allt grundläggs i familjen, på dagis, i skolan.