Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 22 januari 2009

Guantanamo ska stängas

Barack Obama har skrivit under en order om att fånglägret Guantanamo ska stängas inom ett år.
Han kom samtidigt med ett förbud mot tortyr vid förhör med misstänka terrorister och tillsatte en kommission som ska se över Guantánamofångarnas fall.
Härligt med politiker som faktiskt står för sina löften.
Att börja med att städa upp efter sin föregångare är också ett utomordentligt effektivt sätt att se till att denne snabbt faller i glömska.Detta torde dock bara öka de redan stora förväntningarna på den nye presidenten. Större uppgifter väntar ständigt runt hörnet.

Brödraskapet - både i kyrko- och fängelsevärlden

Ett av de mera framträdande kriminella gängen i den svenska fängelsevärlden är Brödraskapet Wolfpack.
Nu kommer ytterligare ett brödraskap på den svenska marknaden. Denna gång en högerextrem variant av katolicismen, Brödraskapet SSPX. Såg igår på TV när en av deras biskopar öppet förnekade Förintelsen.
Att företrädare för Brödraskapet Wolfpack finns och verkar i våra fängelser får ses som naturligt. Medlemsstocken utgörs till huvuddelen av personer med ett kriminellt förflutet och organisationen bildades på Kumlaanstalten i mitten på 90-talet.
Däremot finner jag det långt ifrån naturligt att företrädare för Brödraskapet SSPX tillåts verka i svenska kyrkor. Är företrädare för Svenska kyrkan naiva, korkade eller finns rent av dom som delar dessa värderingar ?