Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 5 juni 2010

Sverige, bäst i världen

Är Sverige bäst i världen?
Ja, i vart fall om jag ska tro Tällberg foundations topplista.

Kanske kan det vara nyttigt att ibland tänka att Sverige är bra. Inte i termer av att vi är bäst i världen men att vi har det bra jämfört med den övriga världen.

Ska vissa hundraser förbjudas?

I Danmark väljer man förbudslinjen och förbjuder vissa hundraser

Är detta rätt väg att gå?
Nej, inte enligt mitt sätt att se saken.
Visst är det så att alla hundraser har något rastypiskt, egenskaper som kan vara farliga för omgivningen om de inte hanteras rätt. De allra farligaste i dessa sammanhang är okunniga hussar och mattar som inte förstår att ge sin hund rätt omsorg och stimulans.

Som oftast är det vi människor som genom våra egna tillkortakommanden är orsaken till att saker och ting går över styr men vi väljer att skylla på någon annan / något annat. Därför blir också de åtgärder vi väljer att vidta inte sällan helt felaktiga.

En första vettig åtgärd vore en bättre kontroll så att man kan sätta stopp för den oseriösa avel som bedrivs.