Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 30 juli 2009

Money talks. Någon som är överraskad ?

GOTLAND. Det är skillnad på folk och folk – även om de bara bor några kilometer från varandra.
Pensionärsparet Ärlebäck fick ingen dispens från strandskyddet när de ville bygga hus.
Men för storföretagaren Max Hansson gjorde Gotlands landshövding Marianne Samuelsson ett undantag.

För 15 år sedan hade Marianne Samuelsson andra ideal. 1995 – som språkrör för Miljöpartiet – var hon en av strandskyddets förkämpar och la en motion om att det skulle stärkas.

Hanssons företag har drygt 600 anställda i fyra länder och huvudkontor i Visby. Man behöver inte vara ett geni för att inse att han är viktig för Gotland.
Det har Marianne Samuelsson förstått. Däremot finns tjänstemän på länsstyrelsen på Gotland som inte delar chefens inställning om att man bör visa särskild hänsyn till personer av Hanssons vikt.
Rätt eller fel ? Ja säg det, så här kan tillvaron te sig när du inte både kan vara trogen dina ursprungliga ideal som ditt nuvarande uppdrag. Egentligen en omöjlig ekvation att som landshövding dels göra allt för ditt län samtidigt som du ska se till att lagar och regler efterföljs. Ibland måste det ena prioroteras före det andra. I kristider som dessa är det rätt klart vilken prioritering som görs.

Hur har då denna sorgliga historia kommit i dagen. Jo, genom att en tjänsteman vid Länsstyrelsen gjorde en hemlig bandinspelning vid ett möte som hölls i mars.
Förutom landshövdingen medverkade fyra andra anställda.
På bandet avslöjas Marianne Samuelssons verkliga skäl till att ge företagaren Max Hansson dispens från strandskyddet. På frågan om folk ska kunna behandlas olika så säger Samuelsson: ”Ja, det gör man i lagstiftningen i dag. Man måste ta hänsyn till (ohörbart) behövs, tycker jag i alla fall. Vi får ju inte tappa näringsmöjligheter. Vi får inte tappa det som är väldigt angeläget för att Gotland ska ha arbetstillfällen. Vi kan inte bara ha människor som vandrar på stranden. Det kan man ju inte överleva på.”

Att tjänstemän gör hemliga bandinspelningar av interna möten tycker jag är ett annat problem att fästa uppmärksamhet på i detta sammanhang. Vad kan sådana initiativ leda till ?