Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 20 maj 2010

Röda Korset = Döda Korset

Jag har i inlägg den 9 februari, 3 april , 22 april och 8 maj berört det utbredda fifflet inom Röda Korset. Nu har man genom diverse trixande löst den ekonomiska ersättningen för den f d idealisten Bengt Westerberg. För mig är därför numera Röda Korset= Döda Korset.
Vilken känsla tror du att Röda Korsets insamlingsbössor ute på stan i framtiden kommer att framkalla? Istället för engagemang och omtanke om de sämst ställda och behövande så kommer reaktionen inför bössan att bli avsky mot organisationen och dess företrädare, främst dess ledning. Tyvärr så stänker det också på de sanna idealisterna, bössbärarna själva.