Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 21 november 2014

IntegrationEtt första steg, men det krävs mera.


Mycket ryms under dagens rubrik och mycket sägs också i debatten. Men, hur mycket görs egentligen för att de människor som flyr till Sverige, från krig och elände i sina hemländer, ska ges en fair möjlighet att anpassa sig i det svenska samhället? Jo, mycket görs, men hur verkningsfulla är dessa åtgärder? Politiskt styrda åtgärder är förstås nödvändiga, men det som verkligen får genomslag kan vara det som sker i det tysta.  Enskilda privata initiativ, direkt i människornas vardag. Ett sådant lovvärt initiativ visades igår i SVT 2 i dokumentären "Pimplare från Syrien". Filmen visar hur en invånare i Junsele, en tätort i Ångermanland med knappt 1.000 innevånare, bestämt sig för att lära syriska flyktingar att pimpelfiska.
 
Lovvärt tycker jag och hoppas att initiativet faller väl ut och följs av flera liknande.