Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 5 december 2008

Tillsätt en ungdomsminister - en utmärkt idè

Jag har ofta synpunkter på politiker och deras agerande, eller brist på agerande, i min blogg. Desto trevligare att även kunna lyfta fram politiker som ägnar sig åt väsentligheter och inte i första hand för fram frågor som ger mediapoäng. I dagens Kristdemokraten så skriver Mia Frisk, landstingspolitiker (kd) i Jönköpings län, en ledare http://www.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=27519 som särskilt lyfter fram ungdomars svårigheter i dagens Sverige. Hon föreslår att det tillsätts en särskild ungdomsminister för att få någon med ett samlat ansvar för ungdomsfrågor.Jag tycker att det är ett utmärkt förslag. Ett stort problem i dagens samhällsbygge är att det ofta är alltför många aktörer involverade i specifika områden / enskilda individärenden. Detta leder till att den enskilde individen bollas runt och inte sällan faller mellan stolar i sin kamp för rättvisa, återupprättelse eller vad det vara må.De olika aktörerna har oftast en positiv grundinställning och uttalar i ord hur väl man vill. Hur många gånger har vi inte hört: "ungdomarna är vår viktigaste resurs, vår framtid" etc. Tyvärr blir detta bara tomma ord om ingen har ett helhetsgrepp om ungdomsområdet och ansvarar för att i vart fall några av alla dessa vackra ord omsätts i handling.Jag har arbetat 32 år i Kriminalvård och under den tiden ägnat allt mera intresse åt ungdomskriminalitet. Detta beroende på att jag genom åren otaliga gånger sett hur illa det kan gå om inte åtgärder sätts in i ett tidigt skede.Inte sällan har jag ställt mig frågan:


 • " hur kunde det gå snett för den här killen, en skärpt kille med goda förutsättningar " ? Ibland har jag blivit mig svaret skyldig men ofta har svaret blivit:


 • alla ( familj, vänner, skola, "samhället" ) såg när problemen började men ingen tog ett samlat ansvar, alla skyllde på varandra eller konstaterade att det här är inte mitt bord.


 • Dom närmaste som ändå kände ett ansvar orkade inte dra hela lasset själva och visste inte vart dom skulle vända sig. Just därför att det inte fanns någon med ett samlat ansvar för ungdomsfrågor.

När det sedan började gå utför gick det med sådan fart att ingen hann med.


Vi har bl. a. en
 • äldreminister

 • infrastrukturminister

 • finansmarknadsminister

 • biståndsminister

 • integrations- och jämställdhetsminister

 • migrationsminister

 • socialförsäkringsminister

 • näringsminister
Visst borde vi också ha råd med en ungdomsminister.

Riv upp rökförbudet - ännu en "desperat" politiker

Jag har tidigare i min blogg berört vad jag kallar politikernas idefattigdom. Riksdagsledamoten Camilla Wikström (fp) ger nu idefattigdomen ännu ett ansikte genom att motionera om att rökförbudet på restauranger ska upphävas. Motion 2008/09:So462


I en motion som lämnades in under hösten skriver Camilla Lindberg:”Visst är det så att rökning skadar hälsan, men individen har rätt att fatta också dåliga beslut i livet. Hetsen mot rökare pågår med metoder som är helt oacceptabla.”

Detta resonemang kan i sin förlängning tillämpas på ett stort antal områden. Var hamnar vi då ?

Visst måste vi människor tillåtas fatta dåliga beslut. Det är väl OK om de dåliga beslutets konsekvenser bara drabbar dig själv som beslutsfattare. Just rökning på restaurang drabbar också alla i din omgivning.

Friheten att få fatta dåliga beslut är inget som jag tycker att det är värt att stå på barrikaderna för att försvara.

Jag förknippade tidigare Camilla Lindberg med hennes rakryggade hållning i FRA-frågan. Nu är hon för mig en egoistisk populist som desperat hugger halmstrået för att vinna poäng, poäng för vad ?

FRA kan nu lika gärna stå för Fria Rökares Anförare.

Vad är Camilla Lindberg ute efter ? Vad samlar hon poäng till ? Ger x antal spaltmeter i pressen en puff framåt i den politiska karriären ? Är det en EU-karriär som lockar eller är hon bara mediakåt ?