Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 20 mars 2010

Tomas Quick-soppan reser många frågetecken

Ju mera jag läser om Tomas Quick och hur de utredningar bedrivits som senare lett till att han fällts för åtta mord, desto mera börjar jag fundera om hur det kan te sig i andra mordutredningar eller i brottsutredningar över huvud taget.

Kan det vara så illa att i ivern att få vara med och skapa / fälla en seriemördare så har experter som polisens förhörsledare Seppo Penttinen, åklagaren Christer van der Kwast, Quicks advokat Claes Borgström, chefspsykologen på Säter Birgitta Ståhle och minnesprofessorn Sven Å Christianson blivit så fartblinda och enögda att dom helt tappat det professionella greppet ?

Ja, frågan är helt klart berättigad och borde leda till att ett antal tveksamma brottsutredningar ånyo prövas.

Bra att dumhet kan korrigeras

Läser idag om två händelser som ger hopp om att korkade beslut och dåligt beteende inte lönar sig.

Den rullstolsburne pappan som av Eskilstuna kommun nekades stödperson för att kunna vara pappaledig ges nu denna möjlighet efter att beslutet ändrats av Förvaltningsrätten.

Likväl får flygbolaget SAS krypa till korset för sin nedvärderande behandling av en romsk familj i samband med försening vid en flygresa. Familjen ersätts nu med 120.00:-. Även om SAS inte tillstår någon nedvärderande behandling så väljer dom att köpa sig fria.

Två händelser i vardagen som visar att det ändå finns hopp.