Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 12 augusti 2010

Margareta Winberg körd som vallokomotiv

Trassel med bokföring och ekonomi synes Margareta Winberg ha. Nu kommer nya avslöjanden.
Härom dagen skrev jag ett inlägg om Winbergs trixande med arvodet från Svenska spel.

Det här innebär väl att hon näppeligen är aktuell som vallokomotiv för Socialdemokraterna inför valet.

Nu gäller det för alla partier att hitta personer, med rent mjöl i påsen och utan gamla försyndelser, för att föra ut partiernas budskap och politik. Finns sådana?
Detta eftersom mediadrevet nu har startat och många kommer att synas i sömmarna.

Tack och lov att jag inte är politiker. Det innebär att jag inte behöver stå till svars för misstag och försyndelser i det förgångna.

Ungdomsdomstolar

Folkpartiet föreslår särskilda ungdomsdomstolar, eller snarare ungdomsrotlar inom befintligt domststolssystem, i syfte att nedbringa handläggningstiderna vid brott begångna av ungdomar.
Det är bra att något görs åt ungdomsbrottsligheten men det måste till mera än administrativa förändringar.

Det viktigaste är "tidiga insatser och långsiktigt tänkande" Vi måste gå in med mera av förebyggandearbete, när brottsligheten redan är igång är uppförsbacken så mycket brantare.

Skolan bör ges en mycket tydligare roll i detta förebyggandearbete. Ett barn på glid kan oftast upptäckas redan på dagis och i förskolan. Redan då ska stöd- och hjälpinsatser sättas in. Det är inte , som många menar, att stämpla ett barn. Det är att visa att vuxenvärlden bryr sig.

När jag talar om skolans roll så åsyftar jag inte repressiva åtgärder av "Jan Björklund-typ" utan stöd- och hjälpåtgärder anpassade till den enskilde elevens problembild.

Jag, som jobbat i Kriminalvården i 34 år och ägnat mig särskilt åt ungdomskriminalitet, vet hur oerhört mycket svårare det är att åstadkomma förändringar när ungdomar väl kommit in i fängelsesystemet.