Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 28 december 2012

Privata fängelser

   
I USA drivs allt flera fängelser i privat regi. En liknande utveckling sker i Storbritannien.  Att driva verksamheter i privat regi är förstås inte i sig förkastligt men jag tror inte på vinstdrivande verksamheter när det gäller omhändertagande av människor. Det må vara i fängelser  eller som ofta i Sverige i äldreboenden, olika typer av assistansföretag för funktionshindrade etc.

Drivkraften att tjäna så mycket pengar som möjligt torde ligga till grund mycket av vårt nuvarande välstånd,  men penninghunger har oxå en benägenhet att locka fram de sämsta hos oss människor. Girighet och egoism finns alltid vilande runt hörnet så det gäller att vara på sin vakt för att  inte slukas av Mammons käftar.