Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 23 november 2013

Ibland tvivlar jag

Det blir ofta fel när ansvariga agerar så här.
Tvivlar på vad? Jo, på det svenska rättssamhället. Behandlingen av Viveka Lindén, tidigare  läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus,  som för 5 år sedan greps misstänkt för mord alternativt dråp är ett rättsfall som sått tvivel hos mig. Detta utan att jag vet mera än det som framkommit i media.
 
Tidigt när detta rättsfall kom till min kännedom  kände jag ett obehag inför hur allt framställdes. Någon/några verkade ha bestämt sig för att hitta en syndabock. Det blev Viveka Lindén som kom att omnämnas som "barnläkaren" som begått ett "barmhärtighetsmord". Att hon i domstol frikänts  verkar inte betyda något i sammanhanget. Alla i ärendet inblandade, ( kollegor, arbetsgivare, myndigheter etc. på bilden ovan ),  synes ha bildat en "osynlig pakt" som bestämt sig för att förtiga allt som talar till  hennes fördel och skydda alla som begått något fel.

Boken  "Barnläkarfallet : En förnekad rättsskandal" , skriven av Kjell-Olof Feldt och Birgitta von Otter,  kommer snart ut och ger förhoppningsvis mera klarhet i vad som verkligen hände och hur myndigheter och rättsinstanser hanterat ärendet. Intressantare ändå blir att se vad Justitiekanslern  kommer fram till efter sin granskning.