Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 19 september 2009

En ny myndighet startar Försäkringskassans avveckling ?

En ny pensionsmyndighet ska ersätta dagens system med en speciell premiepensionsmyndighet och vanliga pensionsutbetalningar via Försäkringskassan. Den nya myndigheten ska ledas av generaldirektör Katrin Westling Palm och landshövding Bo Könberg som blir styrelseordförande.

Detta ska enligt socialförsäkringsminister Christina Husmark (M) leda till billigare administration och bättre service.
Det låter som en rimlig målsättning. Det vore väl dessutom bra om den vanlige löntagaren skulle kunna förstå pensionssystemet och t o m själv kunna räkna ut sin pension.

Positivt denna gång är också att PPM och de delar av Försäkringskassan som handhar pensionshantering avvecklas.
Månne är detta även ett första steg mot Försäkringskassans totala avveckling. På sikt är det ohållbart att bedriva en verksamhet som bara får utstå kritik.