Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 18 augusti 2014

Vänligt och ovänligtDu blir bemött som du bemöter andra.
 
 
Jag läser en artikel i DN där världens städer listas utifrån vänlighet respektive ovänlighet. Jag har bara besökt Frankfurt, Cannes, Monte Carlo, Budapest och Dublin av de listade städerna, men jag kan inte påstå att jag tänkt på någon av dessa städer ur ett vänlighetsperspektiv. Jag har aldrig besökt någon stad eller plats där jag bara känt ovänlighet. Oftast har jag blivit vänligt bemött.

Enda gången jag reagerat negativt  på bemötande var när jag några år efter diktaturens fall ( 1974 ) besökte Portugal. Med perspektiv på vistelsen så förstod jag att den slapphet och nonchalans som jag mötte mera var ett uttryck för en nyvunnen frihet än en avog inställning till utländska besökare.