Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 23 augusti 2012

Bedrövligt
Jag kommenterar inte mera då dylik dumhet inte förtjänar det. Det får räcka med  rubriken, bilden och den här länken .