Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 11 maj 2009

Rättsväsendet är inte bara i gungning, det krackelerar

Jag berörde igår, utifrån polisens saktfärdighet med att utreda vardagsbrottslighet, problem inom rättsväsendet och påstod att rättsväsendet är i gungning. Idag stärks mitt påstående ytterligare av "nyheten" om det stora antalet inställda rättegångar.

Stockholms tingsrätt hade förra året högst andel inställda brottsmålsrättegångar i landet, 29 procent. Andelen inställda rättegångar för hela landet ligger på 22 procent. Totalt rör det sig om 15000 inställda rättegångar. Riksrevisionen ska nu utreda vad man kan göra åt problemet med att så många rättegångar ställs in.

Jag ser allvarliga konsekvenser på flera plan. Det får anses som ett gigantiskt ekonomiskt slöseri att varje år nödgas ställa in 15000 rättegångar. Allmänhetens förtroende för rättsväsendet urholkas kraftigt. Därutöver ska beaktas det lidande brottsoffren utsätts för genom denna tidsutdräkt.

Mitt förslag igår om en total översyn av hela rättsväsendet synes nu än mera befogat.