Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 27 april 2010

Centrum för hjälpmedel (CFH) =Centrum för stjälpmedel

Jag kan inte undanhålla mig ordvitsen i rubriken. Jag skrev den 7, 8 och 9 april inlägg om CFH och deras verksamhet. Allt föranlett av mina kontakter med dem och problemen med min "elmoppe".

Jag fick sedermera min "elmoppe" åter och har kunnat använda den i 10 dagar. Igår när den var urladdad så sattes den förstås på laddning över natten. I morse när min fru hämtade den från verkstaden så var den ändå inte laddad till mera än c:a 40%. Laddaren indikerade via sitt lampsystem redan igår vid laddstart att den inte fungerade normalt.

När jag kontaktade CFH inför den förra översynen så påtalade jag särskilt detta laddarproblem och fick till svar att det antagligen var en säkring som skulle bytas. Ja, vad vet jag ? Nu står jag ånyo med samma problem.

Jag kontaktade CFH telefonledes i morse och fick tala med en tekniker som via mitt personnummer kunde se vad som åtgärdats på min "elmoppe". Han uppgav att man bytt såväl laddare som batterier. Faktum kvarstår dock, den går inte att ladda till fullo. Ett möjligt fel angavs vara att de batterier CFH har på lager ibland kan vara gamla och ha dålig effekt. Kanske har jag fått sådana installerade. Kontrolleras inte sådant innan återleverans till mig som brukare?

Jag som är i absolut behov av min elmoppe dagligen, särskilt angelägen nu i Valborg då våra barn och barbarn kommer till oss. Barnbarnen ska för första gången fira Valborg med brasa hos oss. Jag kan dock bara vara med om jag har min "elmoppe" eller likartat fordon eftersom brasan ligger c:a 300 meter från vår gård. Jag frågade därför om det finns lånefordon som jag kan få låna under tiden min är inlämnad för förnyad översyn. Får till svar att det inte längre finns ett sådant system. Man hade det tidigare men en brukare råkade ut för en olycka med ett lånefordon och det blev en "stor affär", bl. a. försäkringsmässigt, av detta p g a att brukaren inte stod som innehavare / användare av aktuellt fordon. Därför skrotade man möjligheten att låna fordon när det egna är inlämnat för översyn. Obegripligt att man skrotar hela lånesystemet då det enkelt borde gått att lösa ansvarsdelen den administrativa vägen, ungefär som när man hyr en bil. Du undertecknar ett avtal och har därmed fullt ansvar för vad som händer. Svårare än så är det inte.

Visst, jag är funktionshindrad, men ännu bara fysiskt och jag förstår till fullo vad jag undertecknar och åtar mig ansvar för.

Detta är ännu ett exempel på när myndigheter/institutioner inte förmår och förstår att tänka ur ett brukarperspektiv utan ser den egna verksamheten som viktigast. Deras egentliga uppgift kommer därmed i andra hand. Tråkigt !