Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 1 september 2015

Projektavstämning

Tidigare i sommar påbörjade D ett projekt nere i syrénhäcken. Väderbetingelserna har som bekant inte varit de bästa i sommar så projektet har fått vila en del. Men, nu är D på G igen. Det har blivit ett antal vändor med Jeepen till Granngården i Fjugesta för inköp av torvblock, stallströ,  markduk etc.
Tyvärr kan jag inte vara med ute och bistå D med glada tillrop med då den envisa förkylning jag drog på mig av barnbarnen vid familjekräftskivan inte vill ge med sig. Det kändes rätt ok i helgen, men nu har den tagit omtag och jag känner mig allmänt risig igen.
Så här såg det ut innan projektet började.
Först gallrades delar av häcken bort.


Sedan grävdes det och stenmuren stadgades.
Materialåtgången har blivit rätt omfattande.

Vad månde bliva? Tids nog kommer en slutrapport 
om projektet