Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 14 september 2017

Följetongen Postnord

Bildresultat för postnord i kris
Postnord är ofta ute och "slirar".
Jag har haft ett antal dispyter med Postnord då jag på olika sätt drabbats av att de inte fullgör sitt uppdrag. Vad kan då jag göra åt detta?  Inte mycket då Postnord inte lyssnar till mina klagomål. När jag t ex mejlar till deras kundtjänst så får jag i bästa fall svar efter en vecka. Svar som aldrig fått mig att förstå varför försändelser varit försenade eller försvunna. Min tid är för dyrbar för att fortsätta köra huvudet i väggen. Det här inlägget får ses som ett enstaka avsteg.

Jag såg häromveckan ett antal TV-intervjuer med Postnords chef Anders Holm. Efter intervjuerna så förstår jag bättre att Postnord inte lyckas med sitt uppdrag. Holm framhöll i varannan mening vilket bra jobb alla medarbetare gör och att de dagligen arbetar hårt för att kvalitétshöja arbetet. Han hänvisar oxå till att de nu jobbar på en avreglerad marknad och att 4 av 10 försändelser utdelas av andra aktörer. Underförstått så är det inte bara Postnord som misslyckas. Därtill menar han att det behövs en ny postlag för att Postnord ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Hur denna nya postlag skulle utformas och vad den skulle förändra framgick inte vid någon av intervjuerna. Det kan förstås Holm inte lastas för utan får tillskrivas en svag insats av de som skötte intervjuerna.

Medarbetarna på Postnord som av chefen beröms för goda insatser utmärker sig allt mera. Tidigare i år dömdes ett antal anställda på terminalen i Hallsberg för stöld då ett arbetslag satt i system att vittja försändelser. Detta avslöjades till slut genom kamerabevakning.

Härförleden utmärkte sig en av Postnords chaufförer genom att på motorvägen utanför Kungälv preja bilar och som grädde på moset knocka en förare till en bil han stoppat. Att chauffören senare fick sparken förändrar inte min uppfattning att det är något som är grundläggande fel med företaget Postnord. 

Det senaste som för min egen del Postnord har trasslat med är ett paket som lämnades in i Malmö den 4/9 och som utdelades den 11/9. En vecka för en försändelse från Malmö till Örebro???

Ett annat färskt exempel är en vara där företaget skickade sms om att paketet var inlämnat och på väg den 1/9 från Stockholm, men där fortfarande den 12/9 inte någon avi från Postnord landat i vår postlåda. Vid telefonkontakt med Postnord upplystes om att paketet fanns på utlämningsstället ????? Hur veta det när ingen avi skickats ut? Varför detta inte skett gavs ingen närmare förklaring till. Senare har jag fått veta att avisering sker/ska ske med automatik när försändelsen går till utlämningsstället. Inte ens det som ska ske med automatik fungerar hos Postnord. Häpnadsväckande!

Jag är övertygad om att det även hos Postnord finns medarbetare som dagligen gör sitt jobb efter bästa förmåga, men som ändå bara får skit eftersom de många svaga länkarna i distributionskedjan omöjliggör en bra slutprodukt. Ett förhållande som är en utmärkt grogrund för en osund företagskultur. 

Jag noterar nästan dagligen att många flera drabbas mycket värre än mig och min förhoppning är nu att medias allt tätare bevakning av Postnord leder till kraftfulla åtgärder från uppdragsgivaren Staten.