Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 9 november 2010

Nya kontakter tack vare internet

Jag skrev 2010-08-10 ett inlägg om att jag lyssnat på "Sommar" med Lena Olving.Jag fick då en kommentar till inlägget av Lisa Ekström. Den kommentaren ledde till fortsatt mailkontakt och att vi bestämde oss för att träffas och utbyta ideer och tankar.

Jag tycker att det är intressant att en person som jag aldrig tidigare träffat eller ens kände till nu blivit en person som jag ser fram emot att få träffa. Jag tror att hon har mycket att ge av klokskap och erfarenheter. Allra helst som hon jobbar med frågor kring organisation och ledarskap och även inkluderat kundperspektivet. Områden som intresserade och engagerade mig i mitt tidigare arbete. Kundperspektivet har senare blivit intressant för mig på ytterligare ett sätt, nämligen för mig som brukare av vissa samhällstjänster. Förhoppningsvis har jag något att ge tillbaka.

Varför skriver jag då ett inlägg som detta? Jo, för att ge ett exempel på ett skeende som inte var möjligt före internets tillkomst. Dessutom visar det att även jag som numera arbetar från bostaden och själv är oförmögen till resor ändå kan skapa nya positiva och intressanta kontakter.