Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 29 april 2009

Tomas Bodström har vaknat

Följande skriver förre justitieministern Tomas Bodström på sin blogg Bodströmsamhället i anslutning till ett förslag om att varje elev i den svenska skolan skall ha en kontaktpolis:
- Genom att arbeta brottsförebyggande slipper man en del onödiga utredningar, som sparar både mänskligt lidande och pengar.
Man slipper en del onödiga utredningar ? Tänk om Tomas Bodström visat samma engagemang för brottsförebyggande åtgärder när han var justitieminister. Vid ett flertal tillfällen försökte jag göra honom uppmärksam på det faktum att var fjärde fånge i våra fängelser har ett neuropsykiatriskt funktionshinder och att tidiga insatser för dessa fångar redan som barn skulle göra att man inte bara slapp en massa onödiga utredningar utan även en massa onödiga brott och fängelsevistelser som påtagligt skulle spara både mänskligt lidande och pengar. Tomas Bodström tillhörde den lilla klick rikspolitiker som inte ens besvarade mina propåer och inbjudningar att medverka i konferenser.
I oppositionsställning så har han märkligt nog recepten för framgång.
Jag tycker att Tomas Bodström som person ger ett trovärdigt och engagerat intryck, inte minst när det gäller att värna om våra barn och ungdomars väl och ve. När han tar på sig politikerkostymen blir han tyvärr lika "falsk" som alla andra politiker.
Är det konstigt att jag gång på gång återkommer till att jag aldrig helt känner mig kunna lita på politiker ?