Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 10 maj 2011

Irriterande penningtransaktioner

Jag har köpt och fått mig tillsänd en vara från Conrad Elektronik Norden. Varan är rätt och priset är riktigt. Vad som irriterar mig är fakturan. En faktura som inte är utformad som fakturor vanligvis är , med ett inbetalningskort längst ner med tydligt angivna uppgifter om hur betalning ska ske.

På fakturan finns en uppsjö uppgifter:
- fakturanr.
- kundnummer.
- beställningsdatum.
- referensnr.
- artikelnr.
- org-nr.
- VAT nr.
- IBAN nr.
- adress
- e-post.
- telefon.

Helt isolerat och malplacerat hittar jag det plusgiro som jag ska betala till. När jag via min internetbank anger detta plusgiro och ska hämta mottagare så kommer ingen mottagare upp. Jag försöker att gruppera siffrorna på allehanda sätt, men icke. I rutan för betalningsmottagarens namn anges bara texten PG-KONTO
När jag däremot söker bakvägen, via företagsnamn och org-nr. så får jag upp ett annat plusgiro. Jag blir så klart smått förvirrad och kontaktar Plusgirots kundtjänst med mitt problem. Dom får emellertid inte lämna ut innehavaren till det plusgiro som anges på fakturan. Det plusgiro som jag fått fram via min bakvägssökning kan dom däremot bekräfta innehavare av.Jag får rådet att kontakta företaget och där får jag uppgiften att det är ett gammalt plusgironr som kommer upp via min bakvägssökning och att det är det nya som, svårfunnet, angivits på fakturan.

Jaha, är det inte mera noggrant än så? Om jag som kund gör en felaktighet vid en inbetalning så får jag stå mitt kast medan företag och Plusgiro kan vara lite frikostigt dimmiga i sin inbetalningsinformation.

Tycker du att jag överreagerar? Ja, kanske är jag så påverkad av mina 35 år i fängelsevärlden att jag lätt ser fan runt hörnet så snart viktiga uppgifter kring penningtransaktioner inte anges och hanteras på ett trovärdigt sätt. Till min irritation bidrog säkert också att jag för en vecka sedan skickade ett mail till Conrads kundtjänst och beskrev mitt problem och ville ha svar på mina frågor. Detta ärende är redan förra veckan inregistrerat hos Conrad men sedan lagt i malpåse.

Jag kan väl påstå att vare sig Plusgirot eller Conrad imponerar i service och kundbemötande. Plusgirot är ju en del av Nordea så jag är glad att jag för tre år sedan bytte bank, från Nordea till Handelsbanken. Mellan dessa två banker kan man tala om en himmelsvid skillnad i service och kundbemötande. Alltid till Handelsbankens fördel.

Nej, jag har ännu inte betalat fakturan , men ska förstås göra det på förfallodagen. Jag är inte längre irriterad eller upprörd. Det är något jag blivit mycket duktigare på. Att släppa alla typer av "oförrätter". På sådant skall minimal energi läggas. Jag behöver mina krafter till att LEVA.