Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 29 maj 2010

Utbrett fusk i offentlig förvaltning

Det aktuella mutärendet i Kriminalvården pekar på något sjukt inom offentlig sektor. Antagligen är mutor, tjänster/gentjänster mycket vanligare än vad vi vill tro. Så länge det finns korrupta politiker och tjänstemän så hjälper t ex inte att Lagen om offentlig upphandling finns. Den kringgås friskt. Lagstiftning finns ju för att markera från samhället vad som accepteras och inte men lagstiftning innebär förstås inte att vi är vaccinerade mot brott. Till syvende och sist så är det enskilda individer som avgör om de vill följa lagen eller inte.

Jag läser i dagens NA misstankar om liknande fiffel inom Örebro kommun.

Jag tror att många skattekronor skulle sparas om det fanns en skarpare kontroll på detta område inom all offentlig förvaltning.

Kortsiktigt Moderattänk

M i Stockholm vill slopa taket för barngruppernas storlek i förskolan. Dom vill utveckla andra sätt att avgöra vad som är kvalitet i förskolan än barngruppernas storlek. Visst finns andra parametrar för att avgöra kvalitet men gruppernas storlek vill jag ändå påstå är den viktigaste och den som skapar förutsättningar för en bättre kvalitet i verksamheten.

Just gruppernas storlek menar jag är avgörande i de flesta omhändertagandeformer. Det gäller såväl förskolan, skolan, äldrevården som i fängelse. Allt för stora grupper försvårar möjligheten att bedriva en bra verksamhet och gör det särskilt svårt för de individer med någon problematik som gör att de inte riktigt kan hålla jämna steg med övriga.

Nu är det väl en gång för alla så att Moderaterna inte visat sig vara särskilt bra på att förstå enskilda människors behov. Den starke överlever alltid och det räcker för M. Att ha den utgångspunkten när det gäller barn och ungdomar är särskilt illa och vittnar om ett kortsiktigt och smått cyniskt tänkande. Apropå detta så lär Reinfeldt igår vid en konferens ha kallat ungdomsarbetslösheten för "en skapad synvilla". Inte särskilt väl övertänkt vill jag påstå.