Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 27 januari 2010

P 1 "Studio Ett" om ADHD och kriminella

I programmet "Studio Ett" i P 1 så har 2010-01-25 och 2010-01-26 avhandlats ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten. I anslutning därtill diskuterades också de svårigheter som möter ADHD-fångarna vid frigivning där så väl enskilda kommuner som Landsting inget gör eller väljer en helt egen linje som på intet sätt stöttar den frigivne. Ännu ett praktexempel på den stora bristen i dagens Sverige. Samverkan mellan olika myndigheter och samhällsorgan är obefintlig.
Gå gärna in på länkarna och lyssna och bilda dig en egen uppfattning.

Bristen på samverkan är ett område där den politiska nivån / Regeringen bör säga ifrån med kraft. Tänk vilket enormt slöseri med allmänna medel denna oförmåga och slapphet leder till. För att inte tala om det mänskliga lidande det leder till.