Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 12 oktober 2010

Läkaretik får vika för girighet

I denna artikel i Sv D visar sig begreppet läkaretik i sin allra fulaste nuna. Roger Henriksson, högste vårdansvarig för Stockholms läns cancerpatienter deläger ett privat rådgivningsföretag som riktar sig till samma patientgrupp. Här kan man som patient mot rundlig betalning erhålla en s k 2nd opinion. Något som du som patient har rätt till inom ramen för den allmänna sjukvården.

Smaklöst. Girighetens fula nuna finns det uppenbarligen utrymme för i alla sammanhang.