Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 28 oktober 2008

IKEA - katt bland hermelinerna

Har sett K-G Bergströms intervju i kväll med Ingvar Kamprad. Jag kan inte undgå att fascineras av denne mans framgångar. Särskilt intressant ter sig hans framgång i skenet av dagens turbulens på finansmarknaden. Är det så enkelt att Ingvar Kamprad varit besjälad av något annat än att bara tjäna pengar för egen vinnings skull ? Hans storhet tycker jag bäst i kvällens intervju kom till uttryck när han tillfrågades om vad han tycker om Sveriges regering idag. Hans enda kritiska synpunkt inskränkte sig till att han upprörs av att dom "höjt priset" på snus. Tror någon att denna fråga skulle besvarats likartat av någon av finansvärldens girigbukar ? Nej, då hade vi säkert fått en utläggning om skattetryck, företagsfientlighet och annat elände som förtetags-/bank-/finans-världen drabbats av. Är dagens finansiella kris en hämnd från finansvärlden för alla "oförrätter" de drabbats av genom åren ?