Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 21 december 2010

Det svekfulla Sverige

Läser idag ännu ett exempel på den hårdnande attityd som råder i Sverige. Ännu en gång är det Försäkringskassan som utmärkt sig i ett ärende där den sjuka personen förvisso fick rätt, men först efter sin död.