Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 5 september 2014

Öppet för olika tolkningar


Du får självklart tycka och säga vad du vill, men är
för den skull inte välkommen i alla sammanhang.

Så här i valtider aktualiseras ofta frågan om det finns några begränsningar för den fria opinionsbildningen. Nästan dagligen aktualiseras frågor som:

ska alla beviljas demonstrationstillstånd?                                                                                        
ska  alla bjudas in till våra skolor?                                                 


Vid ett möte med lagkloka igår i Stockholm vände man ett varv till på den eviga frågan om skolan enligt lag är tvingad  att bjuda in alla politiska företrädare, oavsett vilka  åsikter de förespråkar.
Nu menar JK Anna Skarhed att så inte är fallet. En sådan tolkning av lagen menar hon är orimlig. Så sent som i maj menade hon motsatsen. Då var hennes lagtolkning den att om man t ex inte bjuder in rasistiska eller nazistiska partier så får man heller inte bjuda in något annat parti. 
 
Alla förväntas följa gällande lagstiftning, men kom inte och säg att lagen är lätt att förstå.
Lagstiftning mixad med sunt förnuft kan dock bli en riktigt bra "soppa". Tycker jag.