Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 13 december 2009

Invandring som politisk fråga

Läser i tidningen Riksdag och Departement en intressant artikel om hur invandringsfrågan hanteras av de politiska partierna.

Vad som skrivs i artikeln visar med all önskvärd tydlighet att politik är ett spel där taktik är en mycket viktig komponent. Det innebär att de frågor som lyfts fram av de politiska partierna inte alls behöver vara de frågor som engagerar väljarna.

Vad vill jag då ha sagt med detta inlägg ? Ja, inte mera än att jag tycker att det är en intressant iakttagelse.

USA: s kriminalvård i förändring ?

Läser i dagens SvD att USA:s kriminalvård är satt under press. Inte en dag för tidigt enligt mitt förmenande. Även over there bör man någon gång komma till insikt om att vedergällningsprincipen inte är en framgångsrik metod för att hantera kriminaliteten.

USA har närmare 2,5 miljoner människor i fängelse. Antalet fångar uppgår till närmare 800 per 100.000 invånare. Att jämföra med Rysslands dryga 600, Englands 150, Frankrikes och Tysklands 90, Kanadas 80 och Sveriges 60 fångar per 100.000 invånare.
Bara siffror som dessa borde räcka för en kursändring även i "de stora möjligheternas rike".