Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 15 mars 2010

ADHD-pris till Kriminalvården

Kriminalvården har tilldelats Attentions pris Årets ljus för ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten. - Vi är stolta och glada över priset. Kan vi behandla bara en del av de intagna som lider av ADHD och därigenom ge dem ett bättre liv, medverka till att de kommer bättre ut och inte återfaller i brott finns stora samhällsekonomiska vinster att hämta, säger generaldirektör Lars Nylén.
Kriminalvårdens ADHD-projekt som avslutas under våren 2010 har gett ringar på vattnet och under året kommer läkemedelsbehandlingen, i kombination med terapi, av det neuropsykiatriska funktionshindret att fortsätta i kriminalvården.
De intagna som i första hand kommer att erbjudas screening och eventuellt utredning är de som finns på ungdomsavdelningar, SRI-avdelningar (särskilda avdelningar för resurskrävande intagna) och dessutom fortsätter verksamheten på Norrtäljeanstalten.

I Attentions motivering varför Kriminalvården och Stockholms läns sjukvårdsområde får priset för 2009, står det bland annat följande att läsa:
"Kriminalvården och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har genom ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten gjort berömvärd insatser för en grupp som länge stått helt utan stöd. Tack vare projektet och de insatser som Kriminalvården planerar framöver ser det äntligen ut att ljusna för alla de intagna med neuropsykiatriska funktionshinder som tidigare inte fått någon behandling. I brist på tidig upptäckt och hjälp har dessa personer ofta hamnat snett redan som små.
Många har arbetat mycket länge, intensivt och engagerat för att skapa dessa framgångar. Det tydliga stöd som projektet har haft av generaldirektör Lars Nylén, liksom av anstaltsledningen, har varit en viktig framgångsfaktor. En annan faktor har varit det goda samarbetet mellan SLSO och Kriminalvården, vilket kan tjäna som en förebild för andra i Sverige. "

Stora vinster för samhället
Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén är också stolt.
- Lågt räknat är det en fjärdedel av alla intagna på våra anstalter som lider av ADHD. Kan vi bara behandla en del av dem och därigenom ge dem ett bättre liv, medverka till att de kommer bättre ut och inte återfaller i brott finns stora samhällsekonomiska vinster att hämta, säger Lars Nylén och tillägger:
- Jag är glad över det stora engagemang som funnits i detta samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Stockholms läns landsting och forskarna vid Karolinska insitutet. Den goda samverkan och engagemanget är grunden till att projektet blev lyckat.

Min egen insats
Jag tar mig själv friheten att ta åt mig en del av äran för priset. Detta då jag 2001 var den förste inom Kriminalvården att uppmärksamma ADHD-problematiken på våra anstalter och allt sedan dess har jag bedrivit det opinionsarbete som nu lett fram till denna positiva utveckling. Jag satte tidigt som mål för mitt arbete att särskild ADHD-verksamhet först skulle prövas i projektform för att senare övergå till ett utbud i Kriminalvårdens ordinarie programverksamhet. Självklart känner jag idag glädje då denna målsättning nu nåtts.

Tack till mina vänner i ADHD-nätverket!

Till min hjälp i mitt arbete har jag haft ett ADHD-nätverk utan vars stöd och kompetens jag inte skulle kunnat bedriva ett framgångsrikt opinionsarbete.

- Kjell Modigh, f d chefsöverläkare vid psykiatriska kliniken i Kungälv, docent i farmakologi, som psykiater verksam inom området neuropsykiatriska funktionshinder.
- Gunnel Ersson, specialist i allmän medicin och allmän psykiatri. F d överläkare vid Beroendepsykiatrin i Uppsala. Nu verksam i Västerås. Lång erfarenhet av utredning och behandling av neuropsykiatriska tillstånd hos vuxna med missbruk och kriminalitet.
- Gunilla Dobrin, behandlingssekreterare med kognitiv inriktning, ART-terapeut.
- Ann Lindgren, fil. mag. språklärare. Utbildare och samordnare vid norra Stockholms psykiatri.
- Gert Anderssson, ordförande i Attention Örebro, har diagnos ADHD.
- Maria Andersson, föreläsare, har diagnos ADHD.
- Lars-Åke Stenström, journalist, moderator, tidigare informationsansvarig
vid Försäkringskassan i Örebro län. Idag Verksamhetsutvecklare vid Hellidens folkhögskola i Tidaholm.
- Per Sunneborn, ordförande i fackförbundet ST inom Kriminalvården. Per har gjort ADHD-frågan till ett område där facket/ST särskilt engagerar sig. Här kan vi tala om nyskapande fackligt arbe