Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 13 mars 2010

Inte alla pensionärer får sämre ekonomi

Vattenfalls vd Lars G Josefsson lämnar om en månad posten som koncernchef och behöver inte oroa sig över sin ålderdom. Därtill finns minst 57 miljoner skäl. 57 miljoner kronor är vad han får i pensionsersättningar de närmaste 20 åren, fram till sin 80-årsdag. En nätt liten månadspeng på 237.5000:-. Det kan man väl leva rätt bra på.

Skäms SJ - handikappåret 2010

Enligt den handikappolitiska planen från Patient till Medborgare ska vi ha ett tillgängligt Sverige 2010 som på alla sätt gör livet lättare att leva
för den som medfött, eller under livets gång, drabbas av funktionshinder.
Utredningen, som ledde fram till denna propositionen identifierade följande
huvudområden för politiken:

• Se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer
• Skapa ett tillgängligt samhälle
• Förbättra bemötande

Detta uppnås inte genom att agera som SJ när man nekar en rullstolsburen att åka med X2000 från Stockholm till Karlstad.

Rullstolslyftarna fungerade inte och det hade dom inte gjort på tre månader. Vad gör man då SJ? Jo, man reparerar lyftarna. Omgående.

Tänk om det varit dörrarna till vagnarna som inte fungerat så att ingen passagerare kunnat komma ombord. Vad hade SJ gjort då ? Låtit det bero i tre månader ? Knappast, då hade SJ spårat ur för länge sedan. Lika bra det kanske med tanke på hur man skött trafiken denna vinter.