Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 2 februari 2011

Begravning på internet

Ser att det finns planer på att ordna så att man ska kunna delta i en begravning via internet.

Ett utmärkt förslag tycker jag som är funktionshindrad och vet att jag inte längre, på ett ordnat och värdigt sätt, skulle kunna närvara vid en begravning. Det skulle därför kännas bra att ändå kunna närvara, om än inte på plats.
När det med enkla medel och dagens teknik går att lösa en tillgänglighetsfråga så tycker inte jag att det finns några skäl att avvakta med att möjliggöra detta.

Jag ser dock att det finns personer som är tveksamma till ett dylikt arrangemang. Några synpunkter som framkommit:
- jag tycker att det är sjukt.
- jag vill inte känna mig iakttagen.

- ledare i Blekinge läns tidning


När jag läser dessa synpunkter så hoppas jag att jag själv kan tänka längre än min näsa räcker. Inskränkthet är en destruktiv egenskap.
Det är bra att kunna tänka utanför den egna boxen.

Jag skulle t o m vilja gå ett steg längre så att jag som är uppkopplad och följer begravningen på internet också kunde ges möjligheten att säga några sista ord till den person som begravs.