Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 9 mars 2010

Besök hos tandläkaren

Igår nödgades jag till ett akut besök hos min tandläkare. Det är ofta med skräckblandad förtjusning som dessa besök sker med massor av frågor och funderingar i bagaget. Vad har hänt ? hur många besök blir det ? Den senare frågan utifrån att det alltid är ett rätt krävande företag för mig att göra mig i ordning, ta mig till och från utan problem. Hur ont kommer det att göra ? Bedövning eller inte ?

Ja, det är många frågor som ska besvaras inför mitt tandläkarbesök. Då känns det extra skönt att veta att jag alltid blir väl omhändertagen hos min tandläkare där jag känner att alla medarbetare gör sitt allra bästa just för mig när jag är där.

Det blir tre besök till, ett för uppföljning av gårdagens åtgärd, ett för nedslipning av trasig tand och utprovning av krona och bettskena och ett för ditsättning av krona. Gnisslar jag tänder ? Ja, slitningen på mina tänder tyder på det.

Tre besök ytterligare som dock inte känns alltför betungande då jag vet vad som ska göras vid dessa tillfällen.

Så till det bästa av allt. Det är nu minst 6 månader till nästa besök om inget oförutsett inträffar.