Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 21 september 2016

Fordonstrassel

Elbilen vill inte fungera fullt ut.
Elbilen som vi använder mycket, inte minst i trädgårdsarbetet, har krånglat på sistone. Inte bra nu när trädgården ska gå till vila och den behövs i transportverksamheten. Det är mycket som ska förflyttas vid den här tiden. Växter och trädgårdsavfall ska tas om hand. Krukor, baljor och tunnor ska tömmas och rengöras och ställas in i förråd för vinterförvaring.

Som väl är finns en verkstad på nära håll, i Kumla, som kan allt om dylika fordon. Jag ringde igår morse och redan vid lunchtid var dom här och hämtade bilen för översyn och åtgärder av vad det nu är som fallerar.

Fordon och maskiner är bra att ha när dom fungerar, men ett gissel när motsatt förhållande inträder. Då är det bra att hjälp finns att tillgå på nära håll. Allra helst när man inte själv klarar av att åtgärda felen. Och inte ens D klarar av allt. Förhoppningsvis är bilen åter i full funktion om några dagar.

Elbilen lastad för färd till verkstad.
På väg till verkstadsbesök.