Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 6 oktober 2012

Svart eller vitt, rätt eller felI samhällsdebatten uppstår inte sällan låsta positioner. Något är bra eller dåligt, smart eller urbota dumt, svart eller vitt, rätt eller fel. Nu har denna polarisering uppstått i debatten kring privata alternativ i vård och skola. Ska vinster i vården och skolan förbjudas har  blivit en högaktuell frågeställning.

Så enkelt tror jag inte att det är. När det gäller vård och skola ska självklart kvalitetskriteriet vara rådande. Det viktigaste är god omvårdnad och bra utbildning. Ohemula vinster ska däremot motverkas, förbud är dock ingen bra utväg för detta. Men vi ska självklart inte underlätta för giriga riskkapitalister att på allmänna medels bekostnad ständigt kunna gå skrattande till banken.

Vi ska  ha klart för oss att det även i offentligt organiserad verksamhet förekommer misshushållning med allmänna medel. Det synes vi dock ha lättare att fördra, kanske för att problemen då ofta blir lagom diffusa och ogripbara då de inte direkt kan hänföras till en girig person eller organisation och därför kan vi ibland missa målet.  Slöseri och misshushållning i offentlig verksamhet är i mina ögon lika illa som orättmätiga vinster i privat verksamhet.

Hur blir det då? Ja, vi får väl se vart det landar. Generellt vinstförbud tror jag dock inte på.