Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 23 januari 2009

Det mullrar i Kd-leden

Flera partidistrikt i Kristdemokraterna har inte längre något förtroende för sin partiledare Göran Hägglund.
På Gotland anser man att KD-ledaren måste bytas ut om partiet ska kunna vända opinionen.
- Han är för feg. Det finns en potential upp till tio procent av väljarna som skulle kunna rösta på oss om vi stod upp för vissa saker, som vikten av att stärka familjen, säger Gotlandsordföranden.
- Jag tror inte att Göran Hägglund är den som kommer att ta oss till några högre höjder. Men det finns ingen annan, säger samme man.
Så smart, att gå till attack och samtidigt säga att det inte finns någon annan. Intressant vinkling.

- Jag har stort förtroende för socialministern Hägglund, men i dag har jag inte fullt förtroende för partiledaren Hägglund, säger ordföranden i distriktet Västra Götaland norra.
Jaså, han duger som minister men inte som partiledare. Också det en intressant vinkling.
Varför tar jag upp detta. Jo, för att det intresserar mig att att se hur organisationer fungerar. Myndighet, företag eller politiskt parti. När otåligheten börjar sprida sig i leden och man själv inte riktigt vet vad man vill, då skjuter man på chefen. Inget konstigt i det då denne ju bär det yttersta ansvaret. Vad skapar då detta ? Jo, ytterligare osäkerhet och inre splittring. Förödande även för ett politiskt parti som ju bör ägna all sin energi och kraft åt att forma en trovärdig politik.
Utan att veta något om Kd:s inre liv så kan jag anta att det är "Sacredeusaffären" som ligger bakom att det nu börjar mullra i Kd-leden.
Det finns dock en väsentlig skillnad mellan å ena sidan en myndighet eller ett företag och å andra sidan ett politiskt parti. Är jag missnöjd på mitt arbete/med chefen så kan jag inte bara gå hem för då står jag utan både jobb och försörjning. Som medlem i ett politiskt parti har jag dock en större valmöjlighet. Är jag så missnöjd med den förda politiken och/eller partiledaren så att jag måste torgföra mitt missnöje i media så inte bara kan utan bör jag byta till ett parti som bättre överensstämmer med mina politiska tankar eller helt enkelt kliva av mitt förtroendeuppdrag och återgå till min yrkeskarriär. För en sådan finns det väl, eller............... ?