Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 11 september 2012

Juridisk pajkastning

Ouickskandalen sysselsätter några herrar mera än andra. Vem som har rätt eller fel kan i vart fall inte jag utröna på grundval av vad som framkommer i debatten. Därtill är debattörerna alltför angelägna om att dels framhäva sin egen förträfflighet,  dels misskreditera motståndaren. Detta gör att begripliga fakta som ska få oss åhörare att förstå inte har någon hög prioritet i debatten. Debatt förresten, pajkastning är väl den adekvata benämningen på det pågående spektaklet.

Det är inte den enes fel när två träter, utan den andres.
Det verkar debattörerna i a f vara eniga om.