Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 12 april 2010

Parboende för äldre, ingen självklarhet

Läser i tidningen Ångermanland om en färsk rapport i detta aktuella ämne. Endast i c:a 25% av landets kommuner är detta en självklarhet. Om jag är förvånad ? Nej, när det gäller kommunalpolitik så går det aldrig att säkert veta varthän det barkar. Det gläder mig dock att min "hemkommun" i Norrland, Sollefteå, är en av de generösa kommunerna i detta avseende.

Vad som förvånar mera är att endast 213 av 290 kommuner bemödat sig om att svara på frågan om parboende för äldre. Slappt och nonchalant. Jag skulle vilja att en följdfråga om varför man inte svarat ställdes till de 77 kommuner som uppenbarligen tycker sig kunna strunta i att svara.